Πιστώσεις 140.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες

Πόροι ύψους 140.000 ευρώ εξασφαλίστηκαν για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε εγγειοβελτιωτικά έργα της Λακωνίας, ύστερα από συνεργασία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Βάσει λοιπόν της σχετικής απόφασης του ΥΠΑΑΤ, 100.000 ευρώ κατανέμονται στον ΤΟΕΒ Τρινάσου και 40.000 ευρώ στον ΤΟΕΒ Γράμμουσας.