Πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη σε 65.835 οφειλέτες του ΟΑΕΕ

giatros

giatros

Δυνατότητα σε 65.835 οφειλέτες του ΟΑΕΕ να έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, την οποία μέχρι σήμερα στερούνταν, δίνει το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ειδικότερα, μετά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΗΔΙΚΑ, βρέθηκε ο ανωτέρω αριθμός ενεργών ασφαλισμένων του Οργανισμού που πληρούν τα κριτήρια του Ν.4254/2014 (μέσο εισόδημα την τριετία 2011-2014 μέχρι 12.000 ευρώ, οφειλές μετά την 1/1/2011) και πλέον θα λαμβάνουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη.

Τα στοιχεία των δικαιούχων έχουν ήδη καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης του ηλεκτρονικού συστήματος «Άτλας» και έτσι -όπως όλοι οι ασφαλισμένοι της χώρας- δεν θα χρειαστεί να απευθυνθούν στον ΟΑΕΕ για θεώρηση των βιβλιαρίων τους, καθώς όλοι οι αρμόδιοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας στους οποίους μπορούν να αποταθούν έχουν τη δυνατότητα ανάκτησης της ηλεκτρονικής θεώρησης.

πηγή: amna.gr