Πληρωμές 19,4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

agrotis

opekepe

Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημέρωσε ότι από τις 15 έως και τις 18 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές συνολικού ύψους 19.471.659,44 ευρώ. Πιο αναλυτικά, πληρώθηκαν:

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1 – ΕΓΤΑΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 112 – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

243.000,00

ΜΕΤΡΟ 121 – ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

1.915.123,77

ΜΕΤΡΟ 123 – Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

2.079.171,39

ΜΕΤΡΟ 125 -ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

1.996.116,65

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

5.712.269,03

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1

11.945.680,84

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 2 – ΕΓΤΑΑ

ΔΑΣΩΣΗ

421.461,03

ΜΕΤΡΟ 226 – Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης

181.624,59

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.902,63

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΟΛΟΚΛΗΡ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

354.818,77

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔ. ΕΛΑΙΩΝΑ

1.345.458,20

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 2

2.354.265,22

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 – ΕΓΤΑΑ

ΜΕΤΡΟ 321 ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ ΑΓΡ. ΠΕΡΙΟΧΕΣ

199.693,06

ΜΕΤΡΟ 322 – Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών

61.893,90

ΠΔΕ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΞΟΝΑΣ 3

578.546,47

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3

840.133,43

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 – ΕΓΤΑΑ

LEADER ΟΜ. ΤΟΠ. ΔΡΑΣΗΣ

1.086.357,84

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4

1.086.357,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ

16.226.437,33

ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1.172.129,20

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΛΙΟΥ

95.892,86

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

92.188,25

ΠΡΟΓΡ. ΔΡΑΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓ. ΦΟΡΕΩΝ

364.099,75

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΕΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

228.959,32

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

431.715,71

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

2.384.985,09

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑ 2007-2013

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑ

812.140,52

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ

48.096,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.471.659,44