Πληρώθηκαν σήμερα βασική και πράσινη ενίσχυση: 932 εκατ. ευρώ σε 622.000 αγρότες

Πιστώθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς 622.000 αγροτών, συνολικά 932 εκατ. ευρώ του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και της πράσινης ενίσχυσης.
Την επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν 245 εκατ. ευρώ της εξισωτικής αποζημίωσης σε περίπου 300.000 παραγωγούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.