Πολυλίμνιο

Πολυλίμνιο Μεσσηνίας (Χρήστος Μπαλαμπάνος)