Ποταμός Κάστωρ

Ποταμός Κάστωρ, Καστόρι Λακωνίας (Ελπίδα Αποστολέλη)