Εκτεταμένη συζήτηση έγινε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης σχετικά με την έγκριση ή μη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου εγκατάστασης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας στην ΤΚ Καρυών.

Πρόκειται για επένδυση που διαχειρίζεται συσταθείσα αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και θα χρηματοδοτηθεί από το κληροδότημα Κερχουλά συνδυαστικά με τραπεζικό δανεισμό. Κατ’ ουσίαν πρόκειται για χρήματα της τοπικής κοινότητας Καρυών (περίπου 1.400.000 δολάρια) και όχι του ευρύτερου δήμου Σπάρτης. Το τοπικό συμβούλιο του χωριού έχει ταχθεί με πλειοψηφία 2:1 υπέρ της επένδυσης, με τον πρόεδρό του Γ. Ντεβέκο να μειοψηφεί και να προσκομίζει εισήγηση στην οποία εκφράζει αμφιβολίες για τη βιωσιμότητα του εργοστασίου.

Αρμοδιότητα του δημοτικού συμβουλίου ήταν η έκφραση θέσης περί της ΜΠΕ (και μόνο), αφού υπεύθυνη για την αδειοδότηση είναι η Περιφέρεια. Καθώς όμως εκφράστηκαν από πλευράς πολλών συμβούλων επιφυλάξεις για τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, αρκετοί ήταν εκείνοι που κράτησαν αποστάσεις από τη θετική εισήγηση του δημάρχου και της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου περί έγκρισης της μελέτης.

Από πλευράς της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας παρέστη στη συνεδρίαση και έλαβε το λόγο ο πρόεδρος Γ. Τσιβιλής, ο οποίος ανέτρεξε στο ιστορικό της επένδυσης, ανέλυσε στο Σώμα διάφορα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία του έργου, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι υλοποιήσιμο, με μακροχρόνια προοπτική και πως δεν θα προκαλέσει περιβαλλοντική επιβάρυνση της ευρύτερης περιοχής.

Τονίζοντας ότι οι τελικές αποφάσεις περί απόφασης υλοποίησης ή μη της μονάδας ανήκουν αποκλειστικά στους κατοίκους των Καρυών, το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε κατά πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης της ΜΠΕ. “Παρών” ψήφισαν οι κ.κ. Στρίφας, Βλήτας, Καπετανάκης, Καρμοίρης και Λεβεντάκης, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ. Κουμουνδούρος και Βουνάσης.

Να σημειωθεί ότι το χρονικό όριο που είχε ορίσει ο διαθέτης για αξιοποίηση του κληροδοτήματος ήταν τα σαράντα έτη, από τα οποία έχουν παρέλθει τα τριάντα δύο.