Πριμ 240 εκατ. € για 16.000 νέους αγρότες

neoi agrotes

neoi agrotes

Κονδύλια συνολικού ύψους 240 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για την είσοδο 16.000 νέων γεωργών στο αγροτικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα μέσα από τις ρυθμίσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προβλέπονται ειδικά μέτρα στήριξης των νέων γεωργών και κτηνοτρόφων για μία πενταετία.

Στις ρυθμίσεις αυτές αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης, απευθύνοντας χαιρετισμό στην έναρξη του 21ου Συνεδρίου Νέων Αγροτών.

Παρουσιάζοντας τους κεντρικούς άξονες της νέας ΚΑΠ, ο κ. Καρασμάνης τόνισε ότι σημείο αναφοράς στις αποφάσεις που περιλαμβάνονται στον εθνικό φάκελο είναι η στήριξη των νέων αγροτών, που «δεν μένει στα λόγια» αλλά γίνεται πράξη μέσα από ουσιώδεις αλλαγές, όπως:

> Η προσαύξηση κατά 25% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης για μία πενταετία για τους αγρότες ηλικίας κάτω των 40 ετών.

> Η δέσμευση του 2% των κονδυλίων του εθνικού μας φακέλου για τους νέους αγρότες, που ισοδυναμεί με ένα ποσό της τάξης των 240 εκατ. ευρώ και είναι από τώρα «κλειδωμένο» για την είσοδο 16.000 νέων στο αγροτικό επάγγελμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Ανέφερε ενδεικτικά πως με την τελευταία προκήρυξη εντάχθηκαν πάνω από 11.000 και εντός του 2014 προγραμματίζεται η πληρωμή της α΄ δόσης από το πριμ πρώτης εγκατάστασης, που φτάνει μέχρι 20.000 ευρώ.

> Η πρόβλεψη -για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης- ειδικής χρηματοδότησης για την ίδρυση νέων και νεοφυών επιχειρήσεων, τα λεγόμενα start-ups του αγροδιατροφικού τομέα, για τα οποία έχει εγκριθεί προϋπολογισμός 72 εκατ. ευρώ.

> Η χρηματοδότηση ίδρυσης 2.100 νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός άλλων 4.500 επιχειρήσεων αγροτουρισμού, συνολικού προϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ.

> Η υλοποίηση 7.500 περίπου νέων σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και η στήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με 340 νέα επενδυτικά σχέδια για την προσεχή επταετία, συνολικού προϋπολογισμού 254 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών οι νέοι αγρότες ωφελούνται και έμμεσα από τις συνολικές αποφάσεις της ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα με την αύξηση των ενισχύσεων που κατευθύνονται στον κτηνοτροφικό τομέα, στο 25% (όταν το υψηλότερο επίπεδο ενισχύσεων για την κτηνοτροφία δεν είχε ξεπεράσει ποτέ το 19%).