Προβλήματα προσβασιμότητας σε πάρκο Γουδέ και Λεωνίδου εντοπίζει το Σωματείο ΑμεΑ

logo Somateiou AMEA

logo Somateiou AMEA

Το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, με τη συνδρομή επιστημονικού προσωπικού (πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών) που συνδράμει το έργο του εθελοντικά, παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των εργασιών για την κατασκευή του πεζοδρομίου από την οδό Λυκούργου έως το πάρκο Γουδέ. Σε επιστολή λοιπόν που απευθύνει προς το δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Σπάρτης επισημαίνει ότι “η εικόνα που παρουσιάζει η έως τώρα εξέλιξη των εργασιών δημιουργεί στο ΔΣ την ανησυχία ως προς την προσπελασιμότητα του πεζοδρομίου από ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, συμπολίτες μας ή επισκέπτες που έχουν κινητικά προβλήματα, μερική ή ολική απώλεια όρασης, παραπληγία ή περιορισμένη δυνατότητα κίνησης. Υπό αυτό το πρίσμα επισημαίνουμε ότι κατά μήκος του πεζοδρομίου υπάρχουν διάφορα εμπόδια, καπάκια διαφόρων τύπων, ρίζες δέντρων, μικρά σκαλοπάτια και γενικότερα «ανωμαλίες», οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Βεβαίως είναι σε γνώση μας ότι το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ως εκ τούτου η τωρινή του κατάσταση θα βελτιωθεί, πλην όμως οι υποδείξεις μας στοχεύουν στο να λειτουργήσουν προτρεπτικά προς τις αρμόδιες για τον ποιοτικό έλεγχο του έργου υπηρεσίες, ώστε να προσφερθεί ένα έργο προς όφελος όλων των δημοτών και των επισκεπτών της πόλης μας, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν επιπρόσθετα κόστη για τα οικονομικά του δήμου, που θα προκύψουν από εκ των υστέρων επιδιορθωτικές ενέργειες σε κακοτεχνίες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να μην επιτύχουν τη βέλτιστη ποιότητα στο τελικό αποτέλεσμα”.

Με αυτά τα δεδομένα το σωματείο κρίνει απολύτως απαραίτητη τη συνεργασία των υπευθύνων με τα μέλη του ΔΣ του, ώστε να διορθωθούν ζητήματα στο στάδιο του σχεδιασμού, σύμφωνα με την τεχνογνωσία που διαθέτει το ίδιο στην εφαρμογή των αρχών της Σχεδίασης για Όλους.

Το ΔΣ, στην ίδια επιστολή, θίγει επίσης το ζήτημα της παραλαβής του έργου ανάπλασης της οδού Λεωνίδου, του οποίου τις ατέλειες και κακοτεχνίες έχει επανειλημμένα υποδείξει στο δημοτικό συμβούλιο και τους αρμοδίους των τεχνικών υπηρεσιών, χωρίς όμως καμία θετική εξέλιξη. “Δεν θα θέλαμε να βρεθεί το σωματείο μας στη δυσάρεστη θέση να αναγκαστεί να προβεί σε καταγγελία του εν λόγω έργου για τις κακοτεχνίες που αυτό παρουσιάζει, διότι αυτή –εφόσον αποδειχθεί η βασιμότητά της– θα οδηγήσει σε διακοπή χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Τέτοιου είδους έργα οφείλουν να διαμορφώνουν συνθήκες ώστε η πόλη μας να γίνεται ολοένα και φιλικότερη προς τους πολίτες, και όχι να δυσκολεύουν την προσπελασιμότητα όχι μόνο σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους, αλλά και σε άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας”, προειδοποιεί το ΔΣ και ζητά άμεση ενημέρωση για τις σχετικές ενέργειες της αρμόδιας και υπεύθυνης κατά το νόμο επιτροπής παραλαβής του έργου.