Προθεσμία για επανεκτιμήσεις παγετού σε Μολάους, Μεταμόρφωση και Συκιά

Ο ΕΛΓΑ απέστειλε στο δήμο Μονεμβασίας τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τον παγετό της 7/1/2015 στις καλλιέργειες των παραγωγών της δημοτικής κοινότητας Μολάων και των τοπικών κοινοτήτων Μεταμόρφωσης και Συκιάς. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων για δέκα ημέρες, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου.

Κάθε παραγωγός μπορεί να τα πληροφορηθεί και όποιος διαφωνεί μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία των δέκα ημερολογιακών ημερών, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλε.

Αρμόδιοι ανταποκριτές είναι για τους Μολάους ο κ. Μαντζαβράκος Χ. (27323 60525), για τη Μεταμόρφωση ο κ. Λάγγης Ιωάννης (27323 60511) και για τη Συκιά ο κ. Πριφτάκης Αναστ. (27323 60525).