Προθεσμίες για δηλώσεις ζημιάς στον ΕΛΓΑ

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Από τις δημοτικές ενότητες Μολάων, Βοιών και Μονεμβασίας έγινε προς τον ΕΛΓΑ αναγγελία ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 31ης Δεκεμβρίου, και από τη δημοτική ενότητα Ασωπού αναγγελία ζημιάς για την ανεμοθύελλα της 29ης Δεκεμβρίου. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ζημιές στην παραγωγή των ελαιοδέντρων, εσπεριδοειδών κλπ.

Οι παραγωγοί που οι καλλιέργειές τους ζημιώθηκαν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμεναν να συγκομίσουν μπορούν να υποβάλουν δήλωση ζημιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου, μέχρι και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου για τη ΔΕ Ασωπού και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου για τις ΔΕ Μολάων, Βοιών και Μονεμβασίας.

Επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ, για τη λήψη αποζημίωσης είναι υποχρεωτική η πληρωμή της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον ΕΛΓΑ για κάθε τμήμα που δηλώνεται.

2. Ο ΕΛΓΑ καλύπτει και αποζημιώνει μόνο άμεσες ζημιές που μειώνουν την παραγωγή, δηλαδή ζημιές στους καρπούς.

3. Τα τέλη εκτίμησης που ισχύουν από 31/1/2014 έχουν αναπροσαρμοσθεί ως εξής:

– Καρποφόρα δέντρα: 0,10 ευρώ ανά δέντρο (μέχρι 100 δέντρα ανά στρ.)

– Καρποφόρα δέντρα: 10 ευρώ ανά στρέμμα (για φύτευση άνω των 100 δέντρων ανά στρ.)

– Αροτριαίες καλλιέργειες: 1 ευρώ ανά στρέμμα.

– Αμπέλια, κηπευτικά: 2 ευρώ ανά στρέμμα.

– Θερμοκηπιακές καλλιέργειες: 10 ευρώ ανά στρέμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δήλωσης ζημιάς:

α) Φωτοαντίγραφο της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2014,

β) ταυτότητα,

γ) αριθμός φορολογικού μητρώου,

δ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης (και ΙΒΑΝ).