Προκήρυξη 22 θέσεων στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη δώδεκα οδηγών αυτοκινήτου και δέκα ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων, με σύμβαση ορισμένου χρόνου τριών μηνών, για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας.

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

ΔΕ 29 οδηγών αυτοκινήτου

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

12

ΥΕ 16 εργατών πυροπροστασίας

10

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Δήμος Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 22200, Γύθειο Λακωνίας”, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Μπουνάκου Θεοδώρου (τηλέφωνο επικοινωνίας 27333 60357) από 17/6 μέχρι και την 26/6, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00′ μμ.