Προκηρύξεις διαγωνισμών

epimelitirio logo

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του για τις εξής προκηρύξεις:

  • Ο δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του έτους 2014 με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προφορά (για τα καύσιμα είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % για κάθε είδος καυσίμου, που θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσής τους και η οποία θα προκύπτει από τον εβδομαδιαίο κάθε φορά πίνακα τιμών που εκδίδει το Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της ΠΕ Λακωνίας για την ευρύτερη περιοχή του Γυθείου ή της Αρεόπολης και για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθμ. 60/2013 μελέτης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Ανατολικής Μάνης. Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά σε 227.000 ευρώ με ΦΠΑ. Οι προσφορές θα κατατίθενται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, στις 3 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία του δήμου στο Γύθειο, με ώρα έναρξης παραλαβών την 9.30΄ και ώρα λήξης προσφορών την 10.00΄. Οι προφορές μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα, στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Ανατ. Μάνης στο Γύθειο, ΤΚ 23200. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27333 60330-332, 27333 60341, fax 27330 23813) στο Γύθειο.
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκήρυξε ανοιχτό, μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια μηχανημάτων μέτρησης οχημάτων και λοιπές προμήθειες για την πιστοποίηση του Δημόσιου ΚΤΕΟ της ΠΕ Λακωνίας, προϋπολογισμού 79.974,60 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη γραμματεία της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ Λακωνίας (2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης-Γυθείου, ΤΚ 23100) την 20η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 πμ. Η διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ιστότοπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr). Προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά με ευθύνη του προσφέροντος, αρκεί η παραλαβή τους να έχει γίνει, επί αποδείξει, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διαγωνισμού, δηλαδή την 17η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00΄ μμ. Αρμόδιες υπάλληλοι για την παραλαβή των προσφορών οι κυρίες Ελένη Ρασσιά-Βασιλάκου και Παναγιωτίτσα Ανδρεάκου, τηλ. 27313 63000 (εσωτ. 192-193 και 191 αντίστοιχα). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή το αποτέλεσμα κριθεί ασύμφορο, θα επαναληφθεί την 27η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 πμ, στον ίδιο χώρο.