Προκηρύσσονται εννέα θέσεις γιατρών στην ΤΟΜΥ Σπάρτης

giatros

Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) για την αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στις Περιφέρειες» ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Από τις 953 θέσεις που προκηρύσσονται, οι εννέα αφορούν στο νομό μας. Πρόκειται για 8 ΠΕ ιατρούς Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και μία θέση παιδιάτρου.