Προκηρύχθηκε πρόσληψη καθηγητή στο ΤΟΔΑ

Panepistimio Peloponnisou

Panepistimio Peloponnisou

Μία θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο το μάρκετινγκ επαγγελματικού αθλητισμού προκηρύχθηκε για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης (242/28-02-2014 τ. Γ`), στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις/θέσεις εργασίας), και στις γραμματείες των τμημάτων, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες.