Προκόπης Η. Μανωλάκος (διδάκτωρ Ιστορίας): Νέες εκδόσεις βιβλίων που αφορούν τη Λακωνία

Η Συμβολή του Λαού στην Εκπαίδευση και στις Εκπαιδευτικές Υποδομές της Λακωνίας (1821-2010), τόμος Α΄

Στο βιβλίο αναδεικνύεται η ευεργετική και κοινωνική προσφορά στην εκπαίδευση των Λακώνων ευεργετών, δωρητών και η προσφορά τους στην Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά και των αποδήμων, οι οποίοι προσέφεραν και στο νέο τόπο στον οποίο εγκαταστάθηκαν. Επιδίωξη του συγγραφέα υπήρξε η συνολική διερεύνηση και καταγραφή των Λακώνων ευεργετών, ανεξάρτητα από την προσφορά τους, μεγάλη ή πολύ μικρή, στη διαδικασία διαμόρφωσης της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους μέχρι τις μέρες μας.

Μία πτυχή του ευεργετισμού αποτέλεσε η ενίσχυση των υποδομών της παιδείας και γενικότερα η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης με μικρά ποσά προερχόμενα από πρόσωπα του λαού με πενιχρή οικονομική κατάσταση.

Παρουσιάζεται η ανέγερση σχολείων, η συντήρησή τους, η προσθήκη αιθουσών, η μισθοδοσία δασκάλων, η οικονομική στήριξη των μαθητικών συσσιτίων, η δημιουργία βιβλιοθηκών και η προσφορά βιβλίων, η διάθεση υποτροφιών και η προσφορά εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Αναφέρονται δωρεές στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Προσδιορίζονται τα κίνητρα της ευεργεσίας των Λακώνων ευεργετών – δωρητών, οι αιτίες του φαινομένου της ευεργεσίας, καθώς και η οικονομική σημασία των προσφορών. Μελετήθηκαν 385 διαθήκες και συμβολαιογραφικές πράξεις ως προς το χρόνο, τα κίνητρα, την προέλευση, το σκοπό της ευεργεσίας, την ιδιαίτερη καταγωγή του δωρητή, το επάγγελμά του, το φύλο, την κοινωνική και οικονομική του θέση. Επίσης καταγράφτηκαν πάνω από 2.500 πράξεις δωρεάς. Παρατίθενται πλήθος φωτογραφιών.

* * * * * * * * * * * * * *

Η Συμβολή του Λαού στον Πολιτισμό, την Υγεία, την Φιλανθρωπία και την Τοπική Κοινωνία της Λακωνίας (1821- 2010), τόμος Β’

Συνέχεια του πρώτου τόμου, αποτελεί ο Β’ τόμος. Οι δωρεές στον πολιτισμό κατευθύνθηκαν σε δημιουργία πινακοθήκης, προσφορές σε δημόσιες βιβλιοθήκες, σε κατασκευή μνημείου. Προσφορές και δωρεές στην υγεία για τη δημιουργία νοσοκομείου, αγροτικού ιατρείου, κέντρου υγείας. Ιδιαίτερη ανοφορά κάνουμε στο νοσοκομείο Σπάρτης και στη δωρεά του Ιωάννη και της Αικατερίνης Γρηγορίου.

Φιλανθρωπικές προσφορές σε γηροκομεία, ορφανοτροφεία, άσυλα ανιάτων, για προικοδοτήσεις και εκκλησίες. Προσφορές στο κοινωνικό σύνολο με έργα κοινής ωφέλειας, στο κράτος, σε δήμους και κοινότητες, σε συλλόγους, χορηγία για έκδοση βιβλίων, προσφορές για αθλητικά έργα και προσφορές σε έργα για το περιβάλλον.

Σημαντική θεωρείται και η προσφορά προσωπικής εργασίας για την κατασκευή έργων.

Παρατίθενται πλήθος φωτογραφιών.

* * * * * * * * * * * * * *

Ευάγγελος Κακούρος: Ο Εισηγητής της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης του 1929

Ο Λάκωνας Ευάγγελος Κακούρος υπήρξε διευθυντής Παιδείας του υπουργείου Παιδείας. Εισηγήθηκε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά θέματα που αποτέλεσαν σταθμό στη νεότερη εκπαιδευτική πορεία της χώρας. Παρά τη μεγάλη συνεισφορά του Ευάγγελου Κακούρου στην ελληνική Παιδεία, τόσο στη διοίκηση όσο και στην παιδαγωγική, την υψηλή παιδαγωγική του κατάρτιση, τους αγώνες του για την επικράτηση της λαϊκής παιδείας και του δημοτικισμού, την προσφορά του στο υπουργείο Παιδείας, τις πρωτοποριακές του ιδέες οι οποίες εκφράστηκαν στο έργο του και στις εισηγητικές του εκθέσεις των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1929, δεν υπήρξε αναγνώρισή του από την επίσημη πολιτεία, ούτε από μεταγενέστερους παιδαγωγούς. Ο Δελμούζος τον αποκαλεί πρωτεργάτη της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1929.

Στο βιβλίο 540 σελίδων, παρουσιάζεται η προσωπικότητα του Ευάγγελου Κακούρου, η μόρφωσή του, η επαγγελματική του ενασχόληση ως σχολάρχη και καθηγητή στη Σπάρτη, τις Κροκεές και το Γύθειο και το έργο του ως διευθυντή Παιδείας του υπουργείου Παιδείας, ο αγώνας του για την σύνταξη των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων του 1929, οι επιστολές του με τον Δημήτρη Γληνό, τον Αλέξανδρο Δελμούζο, τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη, τον Γεράσιμο Καψάλη, τον Ιάκωβο Βαχαβιόλο, όπου αποκαλύπτονται σημαντικά εκπαιδευτικά και πολιτικά θέματα της περιόδου 1925-1933, όπως οι απόψεις του για τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Εκπαιδευτικό Όμιλο. Παρατίθενται πλήθος φωτογραφικών τεκμηρίων.

* * * * * * * * * * * * * *

Τα βιβλία διατίθενται στα βιβλιοπωλεία Σπάρτης, Γυθείου, Αρεόπολης.