Προληπτικά μέτρα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

katharismos oikopedon

Ανακοινώθηκαν από το δήμο Σπάρτης τα προληπτικά μέτρα ενόψει της έναρξης, από 1η Μαΐου, της αντιπυρικής περιόδου.

Απαγόρευση φωτιάς – Καθαρισμός οικοπέδων

Υπενθυμίζεται ότι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στους ανοικτούς χώρους, λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς. Η απαγόρευση ισχύει τόσο για τις δασικές, χορτολιβαδικές εκτάσεις και τις αγροτικές εκτάσεις εκτός οικισμών, όσο και για τα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους εντός ορίων οικισμών.

Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και ορίων οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια υποχρεούνται να προβούν στον καθαρισμό (αποψίλωση από ξερά χόρτα και απομάκρυνση τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς), καθώς και στη λήψη κάθε προληπτικού μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, εφαρμόζονται διοικητικές (επιβολή προστίμου), αλλά και ποινικές κυρώσεις.

Κοπή κλαδιών παρόδιων ιδιοκτησιών που εξέχουν στο οδικό δίκτυο

Επίσης οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές παρόδιων ακινήτων (οικοπέδων και κτημάτων) καλούνται να κόψουν άμεσα την αυτοφυή βλάστηση και τα κλαδιά δέντρων που εξέχουν στο αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, γιατί παρεμποδίζουν τις εργασίες συντήρησης του οδικού δικτύου από τα μηχανήματα του δήμου, τη διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς και την ασφαλή διέλευση γενικότερα των οχημάτων.

Όλοι οι πολίτες παρακαλούνται για τη συνεργασία και συμμόρφωσή τους με τα παραπάνω, ώστε να αποφευχθούν οι δυσμενείς συνέπειες τυχόν πυρκαγιών στην περιοχή μας.