Προμήθεια βενζίνης για το Νοσοκομείο Μολάων

pratirio-venzinis

pratirio-venzinis

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία της ΝΜ Μολάων οικονομική προσφορά για αμόλυβδη βενζίνη, έως την Τετάρτη 10/12 και ώρα 14.30′. Η προβλεπόμενη ποσότητα είναι 1.500 λίτρα ανά μήνα. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή θα είναι εναρμονισμένη με το δελτίο τιμών της περιοχής Μολάων του τμήματος Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τηλέφωνο 27323 60178, fax 27323 60117 (Χ. Αγγελοπούλου).