Προμήθεια καυσίμων για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

promitheia kausimon

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διενεργεί ανοικτό, τακτικό διαγωνισμό με τίτλο “Τμηματική προμήθεια υγρών καυσίμων: πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης (βενζίνης ή πετρελαίου) για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημίου”, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της μέσης λιανικής τιμής, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την ημέρα παράδοσης από το υπουργείο Ανάπτυξης για τον εκάστοτε νομό, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του και με χρονική διάρκεια να ορίζεται από την ημερομηνία της σύμβασης και έως τις 31/12/2015.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί δημόσια στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00′ στα γραφεία της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού – Τμήμα προμηθειών – Τέρμα Καραϊσκάκη, κτίριο ΟΑΕΔ, 22100, Τρίπολη. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά με ευθύνη των συμμετεχόντων, έως και τις 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00′, στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης – πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100, Τρίπολη. Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγιστούν σε ημερομηνία που θα καθοριστεί στο μέλλον και την οποία θα πληροφορηθούν οι συμμετέχοντες εγγράφως. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.uop.gr (Ανακοινώσεις) και στα τηλέφωνα 27103 72111 και 27103 72104 κ.κ. Τσώκου και Ασπρούδη.