Προμήθεια τροφίμων από το Δήμο Ανατολικής Μάνης

dimos Anatolikis Manis logo

dimos Anatolikis Manis logo

Ο δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων, προϋπολογισμού δαπάνης 55.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Γύθειο (οδός Ελευθερολακώνων) στις 24/12, ημέρα Τετάρτη, και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών την 9η πμ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με οποιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγουμένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 27333 60358, fax 27333 60348, στον αρμόδιο υπάλληλο για επικοινωνία κ. Θεόδωρο Σφυρή.