Προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου

logo dimou Spartis

logo dimou Spartis

Ο δήμος Σπάρτης προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2014, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 153.025,16 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://www.sparti.gov.gr.