Προμήθεια υγρών καυσίμων από το Δήμο Μονεμβασίας

Kausima

Kausima

Ο δήμος Μονεμβασίας διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, προϋπολογισμού 452.321,02 ευρώ. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής και ταυτόχρονα ημερομηνίας του διαγωνισμού είναι η 2η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00′. Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να κατατεθούν στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του δήμου μέχρι και την προηγούμενη της διεξαγωγής του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα και ώρα 14.00′.

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.monemvasia.gov.gr και στο τηλέφωνο 27323 60542-572 κ.κ. Παπαγεωργίου και Λιβανός.