Προμήθεια υγρών καυσίμων από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

kaysima

kaysima

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του πανεπιστημίου για να λάβουν μέρος στην προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης).

Οι προσφορές θα είναι σφραγισμένες. Η εκτιμώμενη συνολική ποσότητα είναι 147.350 λίτρα, ενώ η συνολική δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 210.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, για το έτος 2014 η συνολική δαπάνη δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 84.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ), ενώ για το 2015 η συνολική δαπάνη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 126.000 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ).

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς μέχρι τις 18/11/2014 και ώρα 11.00′ πμ, στην έδρα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Κεντρική Διοίκηση – Πρυτανεία (Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, ΤΚ 22100, Τρίπολη).

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 2710 372111 και 2710 372107, fax 2710 372108, κ. Βασιλική Τσώκου και κ. Κωνσταντίνος Καρβέλας, e-mail: vtsokou@uop.gr, dinoskar@uop.gr.