Προς κατάργηση τα επικυρωμένα αντίγραφα

sfragida

sfragida

Σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διοικητικές απλουστεύσεις, ώστε να μειωθούν τα “γρανάζια” της γραφειοκρατίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι βασικές αλλαγές που προωθούνται προβλέπουν την κατάργηση των επικυρωμένων αντιγράφων στις συναλλαγές και την αντικατάστασή τους με απλές φωτοτυπίες. Επίσης καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ, επιμηκύνεται η ισχύς της παραγωγικής άδειας για ιχθυοκαλλιεργητές και αλιείς σε λαϊκές αγορές από 6 σε 12 μήνες και καταργείται η υποχρέωση βεβαίωσης γνησίου της υπογραφής στην υπεύθυνη δήλωση που κατατίθεται στην πρώτη φάση προσφοράς σε διαγωνισμό του δημοσίου, όσον αφορά στον τομέα των κρατικών προμηθειών.