Προσλήψεις εννέα γεωπόνων στη ΔΑΟΚ Λακωνίας

geoponos

geoponos

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά εννέα τοµεαρχών δακοκτονίας ΠΕ γεωπόνων και εν ελλείψει ΤΕ τεχνολόγων γεωπονίας φυτικής παραγωγής για την κάλυψη εποχικών αναγκών της. Πρόκειται για σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (έως τις 30/11/2015).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, ∆ιοικητήριο, 2ο χλµ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 231 00 Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στο τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, υπόψη κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27313 63188).