Προσλήψεις καθαριστών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 18 μήνες) συνολικά τριών ατόμων για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας. Οι προσλαμβανόμενοι θα απασχοληθούν σε Μυστρά, Σπάρτη και Κάστρο Μονεμβασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, 23100, Σπάρτη”, απευθύνοντάς την στη γραμματεία (τηλ. 27310 25363 και 28503).