Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ: Δύο στη Λακωνία

elta

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι έξι ατόμων, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών.

Για τη Λακωνία οι θέσεις αφορούν σε μία στο Ταχυδρομικό Κατάστημα Σπάρτης (ΔΕ εσωτερικής εκμετάλλευσης, 6ωρη ημερήσια απασχόληση) και μία στο αντίστοιχο κατάστημα του Γυθείου (ΔΕ διανομέων, 6ωρη ημερήσια απασχόληση).