Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Στην πρόσληψη πέντε ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα τεσσάρων μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού, προχωρά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Συγκεκριμένα πρόκειται για μία θέση ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, μία ΤΕ συντηρητών αρχαιοτήτων & έργων τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση λίθου κι τρεις ΥΕ εξειδικευμένων εργατών σε ανασκαφικές εργασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση efalak@culture.gr
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση Αγησιλάου 59, Σπάρτη, υπόψη κ. Νικόλαου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη (τηλ. επικοινωνίας: 27310 25363, 27310 28503) από τις 13/1 έως τις 19/1.