Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Το υπουργείο Πολιτισμού πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη 400 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για διάστημα πέντε μηνών, σε υπηρεσίες του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Στην Εφορεία αρχαιοτήτων Λακωνίας αντιστοιχούν έξι θέσεις ΔΕ φύλαξης πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων, μία ΔΕ φύλαξης πληροφόρησης νυχτοφυλάκων και μία ΥΕ βοηθητικού προσωπικού – καθαριότητας.