Προσλήψεις στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Λακωνία”

synetairismos Amyklon Lakonia (1)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών Σπάρτης “Λακωνία” ενδιαφέρεται να προσλάβει πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης:

Απαραίτητα προσόντα

1. Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής.
2. Γνώση Η/Υ (πιστοποιημένη), τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL (windows, office, word, excel κλπ).
3. Για τους άνδρες υποχρεωτική συμπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Επιθυμητά προσόντα

1. Μεταπτυχιακός τίτλος στην ειδικότητα της λογιστικής.
2. Ξένη γλώσσα: Γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο Lower
3. Πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
4. Γνώση μηχανογραφημένης λογιστικής.
5. Άδεια άσκησης επαγγέλματος α’ τάξης.
6. Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπόψη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του “Λακωνία” (4ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, Σπάρτη, ΤΚ 23100) έως και την Τετάρτη 31 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 27310 44780 και 27310 44781 και στο email info@lakoniajuices.gr.

Σημειώνεται ότι πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, ενώπιον του ΔΣ και των διευθυντών. Οι προσλήψεις θα γίνουν επίσης με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των ΑΣΟ που ισχύει σήμερα.