Προσλήψεις στον ΑΣΕΕ Αμυκλών “Λακωνία”

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών “Λακωνία” ενδιαφέρεται να προσλάβει εργάτες συσκευαστηρίου και αδειούχους οδηγούς κλάρκ καθώς και έναν λογιστή/οικονομολόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επισκεφθούν τα γραφεία του Συνεταιρισμού για να δηλώσουν τα στοιχεία τους.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα 27310 44780 και 27310 44781 και στο email: info@lakoniajuices.gr.