Προσλήψεις στον δήμο Ευρώτα

Ο δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε την πρόσληψη οκτώ ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι μηνών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τρεις θέσεις ΔΕ οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), δύο ΔΕ οδηγών (με επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτων Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), μία ΥΕ χειριστή γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) και δύο ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από τις 22/1 έως και τις 29/1, να υποβάλλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eurota.gr ή με αλληλογραφία στη διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών: Ι. Λιναρδάκου 5, Σκάλα, ΤΚ 23051. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27353 60020, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Αποστολάκης.