Προσλήψεις στον Δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο χειριστών μηχανημάτων έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27323 60524.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου και λήγει την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου.