Προσλήψεις στο δήμο Μονεμβασίας

Ο δήμος Μονεμβασίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ μηνών, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Πρόκειται για τρεις θέσεις ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρου Γ’ ή C κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, δεκαπέντε θέσεις ΥΕ εργατών καθαριότητας (συνοδούς απορριμματοφόρων) και μία θέση ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (εκσκαφέα – φορτωτή [ομάδας Β’ – τάξης Δ’)].

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (bkolliakou@monemvasia.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: «Δήμος Μονεμβασίας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Μολάοι Λακωνίας, ΤΚ:23052,  υπόψιν κας Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικ.: 2732360524)»

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 1η Οκτωβρίου.