Προσλήψεις 11 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν τα εξής ανά τόπο απασχόλησης και ειδικότητα  άτομα:

Ειδικότητα

Αριθμός θέσων

Περιοχή αποασχόλησης

ΠΕ Αρχαιολόγος

1

πόλης Σπάρτης

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

1

πόλης Σπάρτης

ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης – Ομάδας Α΄

1

πόλης Σπάρτης

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες για ανασκαφικές εργασίες

8

πόλης Σπάρτης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, για όσο διάστημα εφαρμόζονται τα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 της από 30/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’/75/2020) με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση efalak@culture.gr και κατ΄ εξαίρεση (σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, 23100 – Σπάρτη απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη – Λαζαράκου (τηλ. Επικοινωνίας: 27310 25363, 27310 28503), έως τις 15/7.