Προσλήψεις 16 υδρονομέων στο δήμο Σπάρτης

Ο δήμος Σπάρτης θα προχωρήσει στην πρόσληψη δεκαέξι υδρονομέων. Όσοι επιθυμούν να διορισθούν μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του δήμου, μέχρι και την 23η Μαΐου. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση για μία θέση υδρονομέα.

Η κατανομή έχει ως εξής:

Μία θέση στην ΤΚ Αγίου Ιωάννου, της ΔΕ Μυστρά

Μία θέση στην ΤΚ Μυστρά, της ΔΕ Μυστρά

Μία στην ΤΚ Λογγάστρας, της ΔΕ Μυστρά

Μία στην ΤΚ Σουστιάνων, της ΔΕ Μυστρά

Μία στην ΤΚ Τρύπης, της ΔΕ Μυστρά

Μία στην ΤΚ Παρορείου, της ΔΕ Μυστρά

Μία στην ΤΚ Αγίας Ειρήνης, της ΔΕ Μυστρά

Δύο θέσεις στην ΤΚ Καστορείου, της ΔΕ Πελλάνας

Μία θέση στην ΤΚ Γκοριτσάς, της ΔΕ Θεραπνών

Μία στην ΤΚ Πλατάνας, της ΔΕ Θεραπνών

Μία στην ΤΚ Σκούρας, της ΔΕ Θεραπνών

Μία στην ΤΚ Καμινίων – Ξηροκαμπίου, της ΔΕ Φάριδος

Μία στην ΤΚ Ποταμιάς, της ΔΕ Φάριδος

Μία στην ΤΚ Τραπεζοντής, της ΔΕ Φάριδος

Μία στη ΔΕ Καρυών.