Προσλήψεις 19 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων, οι θέσεις έχουν ως εξής:

Υπηρεσία

Τόπος

Ειδικότητα

Διάρκειας σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Γενικό Νοσοκομείο

Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα

Σπάρτης)

Σπάρτη

ΔΕ Μαγείρων

Από την ημερομηνία

υπογραφής της

σύμβασης

και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 5ωρη

ημερήσια

απασχόληση)

1

ΥΕ Προσωπικού

εστίασης

(Βοηθών

Μαγείρων)

1

ΥΕ Προσωπικού

εστίασης

(Τραπεζοκόμων)

Από την ημερομηνία

υπογραφής της

σύμβασης

και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 4ωρη

ημερήσια

απασχόληση)

4

Γενικό Νοσοκομείο

Λακωνίας

(Νοσηλευτική

Μονάδα – Κέντρο

Υγείας Μολάων)

Μολάοι

ΥΕ Προσωπικού

εστίασης

(Τραπεζοκόμων)

5

Γενικό Νοσοκομείο

Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα

Σπάρτης)

Σπάρτη

ΥΕ Πλυντωντριων ρυπαρού ιματισμού

Από την ημερομηνία

υπογραφής της

σύμβασης

και έως 12 μήνες

(5νθήμερη, 4ωρη

ημερήσια

απασχόληση)

5

Γενικό Νοσοκομείο

Λακωνίας

(Νοσηλευτική Μονάδα

Κέντρο Υγείας

Μολάων)

Μολάοι

ΥΕ Πλυντωντριων ρυπαρού ιματισμού

3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, ΤΚ 23100, Σπάρτη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Κουμουτζή Γεωργίου (τηλ. Επικοινωνίας 2731093125).