Προσοχή! Υποχρεωτική στη Λακωνία η φοίτηση των προνηπίων

Ως γνωστόν, για το σχολικό έτος 2018-19 οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά πραγματοποιούνται από 2 έως και 18 Μαΐου.

Οι γονείς θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στα εξής:

• Από το σχολικό έτος 2018-19 σε όλους τους δήμους της Λακωνίας εφαρμόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται οι μαθητές/-τριες που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων ετών. Συγκεκριμένα, φέτος εγγράφονται οι γεννημένοι/-ες τα έτη 2013 και 2014. Τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

• Στην α’ τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/2012 έως 31/12/2012.

• Αιτήσεις για εκπρόθεσμες εγγραφές στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο γίνονται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας.

Δείτε εδώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής.