Προσπάθειες βελτίωσης των μελισσοκομικών προϊόντων

melissokomos

melissokomos

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, όπως αυτό έχει εγκριθεί για την τριετία 2014-2016 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται και η υλοποίηση των δράσεων “Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων” και “Εφαρμοσμένη έρευνα”.

Σκοπός της πρώτης δράσης είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης των μελισσοκόμων στο σύνολο της επικράτειας πάνω σε τεχνικά, κυρίως, θέματα μελισσοκομικού ενδιαφέροντος.

Μέχρι σήμερα τα υλοποιούμενα προγράμματα εκπαίδευσης αφορούσαν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του – Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 • Μελισσοκομικά φυτά – Τροφοδοσία των μελισσοσμηνών
 • Βασιλοτροφία – Παραγωγή βασιλικού πολτού
 • Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης)
 • Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 • Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους
 • Τυποποίηση – εμπορία – προώθηση – σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
 • Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 • Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 • Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων
 • Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ)

Σκοπός της δράσης “Εφαρμοσμένη έρευνα” είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας από ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, από τα οποία θα προκύψουν αποτελέσματα που θα προαγάγουν τη μελισσοκομία και θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και στην καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών των μελισσών.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι σε συνεργασία με τους μελισσοκομικούς φορείς να καταγράψουν πιθανά θέματα εκπαίδευσης των μελισσοκόμων και τις προτάσεις τους και να τις διαβιβάσουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Τα παραπάνω θέματα και προτάσεις θα διαβιβαστούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27313 63320 (Β. Νίκια).