Με αφορμή τα ανησυχητικά αποτελέσματα των τελευταίων μετρήσεων, για απραξία στο θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τα πυρηνελαιουργεία κατηγόρησε την περιφερειακή αρχή ο επικεφαλής της μείζονoς αντιπολίτευσης Νίκος Πατσαρίνος, στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου χθες το βράδυ. Κατέθεσε μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος, που απασχολεί τη Μεσσηνία αλλά και άλλες περιοχές της Περιφέρειας.

Ο επικεφαλής της “Πελοπόννησος Πρώτα” σημείωσε ότι για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα πρέπει καταρχάς να συμφωνήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι υφίσταται πρόβλημα και να υπάρχει καθολική αποδοχή των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που γίνονται από τις διαπιστευμένες υπηρεσίες. Την επίλυση του ζητήματος δυσκολεύει επίσης, όπως ανέφερε, το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες των πυρηνελαιουργείων δεν έχουν ενιαία στάση-πρόταση στο θέμα, αλλά ο καθένας μιλά για την επιχείρησή του, που έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και τον δικό της τεχνολογικό εξοπλισμό.

Οι προτάσεις της παράταξης, όπως εκφράστηκαν διά στόματος του κ. Πατσαρίνου:

“1. Είναι απαραίτητο να βρεθεί μια κοινή βάση συνεργασίας και συζήτησης με όλους τους εμπλεκόμενους. Δε γίνεται να μη συμφωνούμε στο τι πρέπει να κάνουμε. Εάν αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, να το αντιμετωπίσουμε μαζί με το υπουργείο και τις υπηρεσίες μας.

2. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στις διαπιστώσεις και τα πρόστιμα. Χρειάζεται να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα, να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις.

3. Να γίνει σύνδεση του τρόπου λειτουργίας των ελαιουργείων με τα πυρηνελαιουργεία. Πρόκειται για δύο διαφορετικές φάσεις που αλληλοεξαρτώνται και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο αντιμετώπισης της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

4. Να αξιοποιήσουμε τις οποίες μετρήσεις έχουν γίνει μέχρι τώρα. Περιμένουμε άμεσα να ανακοινωθούν και οι τελευταίες του 2018.

5. Προτείνουμε περαιτέρω συνεργασία με τον «Δημόκριτο», που τον θεωρούμε αξιόπιστο, ή και με το Πολυτεχνείο.

6. Επιμένουμε ότι πρέπει να ανατεθεί μελέτη για την ανίχνευση των όποιων οχλήσεων στον ανθρώπινο οργανισμό.

7. Να συνεργαστούμε με όλες τις Περιφέρειες που έχουν παρεμφερή προβλήματα.

8. Να υπάρξει συντονισμός με το αρμόδιο υπουργείο, να γίνουν συναντήσεις, να δημιουργηθεί κανονισμός που δεν υπάρχει για τα πυρηνελαιουργεία, να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο που τα αφορά, να μπουν όρια και για επιβαρυντικά στοιχεία για τα οποία μέχρι τώρα δεν είχε προβλεφθεί”.