Προτάσεις για στήριξη της Νοσηλευτικής Σπάρτης συζήτησαν Αραχωβίτης – Γαβρόγλου

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή Σταύρου Αραχωβίτη με τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, με βασικό θέμα τη λειτουργία και αναβάθμιση των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Λακωνία.

Η συζήτηση εστιάστηκε στη Νοσηλευτική Σχολή, η οποία επισημάνθηκε από την πλευρά Αραχωβίτη πως χρήζει ιδιαίτερης «φροντίδας», καθώς αποτελεί τη μία από τις δύο πανεπιστημιακές σχολές Νοσηλευτικής σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερα τονίστηκε στον υπουργό ότι η Νοσηλευτική έχει μια πολύ υψηλή -για επαρχιακή σχολή- βάση εισαγωγής (16.594 μόρια). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την προτίμηση και την εμπιστοσύνη των υποψηφίων αλλά και των φοιτητών σε αυτήν.

Κατόπιν, έγινε λεπτομερής παρουσίαση των προβλημάτων και δυσλειτουργιών που η σχολή αντιμετωπίζει, αλλά ταυτόχρονα κατατέθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις ως προς τους τρόπους στήριξής της, με σχετικό υπόμνημα που παρέδωσε ο βουλευτής στον υπουργό.

Από την πλευρά του ο τελευταίος τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρότεινε το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες για συνεννόηση όλων των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Για τη Νοσηλευτική σχολή αναγνώρισε ότι χρειάζεται αναβάθμιση και πρότεινε κοινή συνάντηση με το υπουργείο Υγείας, για τη δημιουργία πανεπιστημιακής κλινικής στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Επίσης, σχετικά με τον εξοπλισμό σε εκπαιδευτικά ανθρωποειδή (Human Patient Simulators), συζητήθηκε η δυνατότητα προμήθειας τέτοιου εξελιγμένου εξοπλισμού και διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η εξασφάλιση σχετικών πόρων.

Τέλος, επαναβεβαιώθηκε και από τις δυο πλευρές ότι η βούληση της πολιτικής ηγεσίας είναι η παραμονή της σχολής στη Σπάρτη, η λειτουργική και ποιοτική αναβάθμισή της. Ο υπουργός δεσμεύτηκε και για την κάθοδό του στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ώστε να υπάρξει μια πιο εξειδικευμένη συζήτηση των θεμάτων που έχουν ανακύψει.