Πρωινή θέα από τα Μενελάια

Η θέα ένα πρωινό από τα Μενελάια (Παναγιώτης Κατσίχτης)