Πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Patrianakou - ypourgeio Paideias

Patrianakou - ypourgeio Paideias

Το πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες απόφοιτους των ΙΕΚ και ΣΕΚ οι οποίοι αδυνατούν να πιστοποιήσουν την επαγγελματική τους κατάρτιση ανέδειξε η κ. Φεβρωνία Πατριανάκου, τόσο με ερώτησή της στη βουλή όσο και σε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αρβανιτόπουλο, ο οποίος δεσμεύτηκε για την επίλυση του ζητήματος.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης, δημόσιων και ιδιωτικών, πρέπει να εξασφαλίσουν την προβλεπόμενη πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος και διενεργεί τις σχετικές εξετάσεις. Όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις αυτές, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ή δίπλωμα, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που προβλέπεται από τη νομοθεσία για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων.

Το σύστημα της πιστοποίησης για όλες τις ειδικότητες των αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Η ΚΥΑ όμως αυτή δεν έχει ακόμη εκδοθεί, με αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι άνθρωποι να αδυνατούν να πιστοποιήσουν την κατάρτισή τους προκειμένου να εργαστούν στην ειδικότητα στην οποία έχουν εκπαιδευτεί, καθώς και να συμμετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. Σημειωτέον ότι πολλοί από τους αποφοίτους των ΙΕΚ και ΣΕΚ επέλεξαν να εκπαιδευτούν στις συγκεκριμένες ειδικότητες ακριβώς λόγω της αυξημένης ζήτησής τους στην αγορά εργασίας, και μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία το ποσοστό ανεργίας που καταγράφεται από την ΕΛΣΤΑΤ ανέρχεται στο 61,4% για τους νέους ηλικίας 15-24 ετών και στο 38,4% για τους νέους ηλικίας 25-34 ετών, ενώ για τις γυναίκες το γενικό ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 32,2% και για τους άνδρες στο 24,9%.

Η κ. Πατριανάκου επισημαίνει ότι απόφοιτοι των ΙΕΚ αναμένουν τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ επί δύο σχεδόν έτη. “Τη στιγμή που χιλιάδες νέοι αγωνιούν για τις επαγγελματικές και παραγωγικές τους προοπτικές, σε ένα περιβάλλον δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας και μεγάλης ανεργίας”, σημειώνει, “αποτελεί χρέος όλων μας να ληφθούν άμεσα οι πρωτοβουλίες, ώστε οι νέοι αυτοί άνθρωποι να απεγκλωβιστούν και να εξασφαλίσουν την πρόσβαση στο δικαίωμα της εργασίας”.

Στο πλαίσιο αυτό, η λάκαινα βουλευτής ζητά να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ για να διενεργηθούν άμεσα οι εξετάσεις πιστοποίησης των απόφοιτων ΙΕΚ και ΣΕΚ, αλλά και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί από εδώ και πέρα η ομαλή και τακτή διεξαγωγή τους. Επίσης ζητά να διεξάγονται οι εξετάσεις πιστοποίησης δύο φορές κάθε έτος, αντί της μιας φοράς ετησίως που προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.