Πρόβλημα με το νερό στο Δήμο Σπάρτης: Έλεγχοι της ΔΕΥΑΣ για την υπερκατανάλωση

Το τρέχον έτος υπήρξε από τα πλέον άνυδρα της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό έχει επιπτώσεις στην επάρκεια των υδροφόρων οριζόντων. Η ΔΕΥΑΣ με ανακοινώσεις της από τον περασμένο Μάιο συνέστησε στους καταναλωτές να κάνουν λελογισμένη χρήση νερού, επισημαίνοντας ότι αυτό προορίζεται για ύδρευση και όχι για άρδευση.

Παρόλα αυτά σε κάποια χωριά του δήμου Σπάρτης παρατηρείται έλλειψη νερού, όχι τόσο γιατί δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα, αλλά αφενός λόγω της υπερκατανάλωσης (άρδευση κήπων, αγροτεμαχίων κλπ) και αφετέρου λόγω παράνομης υδροληψίας. Η ΔΕΥΑΣ έχει ήδη καταγράψει μετά από έλεγχο αυτά τα φαινόμενα και θα εντείνει τους ελέγχους σε όλο το δήμο, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή παροχή νερού σ’ όλους τους καταναλωτές. Το αποτέλεσμα των ελέγχων θα τεθεί υπόψη του διοικητικού συμβουλίου της υπηρεσίας και θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στον κανονισμό ύδρευσης.

Τέλος για μια ακόμη φορά η ΔΕΥΑΣ απευθύνει έκκληση στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν με σύνεση το νερό, ώστε και να εξασφαλίζεται η υδροδότηση σε όλους τους χρήστες, αλλά και να προστατευθούν οι πηγές υδροδότησης από τον κίνδυνο απώλειας στάθμης, εάν συνεχισθεί η ανομβρία για τους επόμενους μήνες.