Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης: Απορρόφηση σε ύψος ρεκόρ άνω του 16% της κοινοτικής συμμετοχής

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, εντός του 2016 κατεβλήθησαν 656.639.655,74 ευρώ σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε απορρόφηση ύψους 16,05% σε όρους κοινοτικής συμμετοχής (έναντι 9,33% που ήταν το γ’ τρίμηνο του 2016).

Αποτελεί, μετά το περσινό ποσό ρεκόρ των 780,63 εκατ. ευρώ, το δεύτερο μεγαλύτερο ποσό που καταβάλλεται από την έναρξη της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου σε μία πολύ δυσμενέστερη οικονομική συγκυρία. Ανεβάζει μάλιστα σημαντικά τη χώρα μας στο σχετικό πίνακα απορρόφησης μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, προσπερνώντας μάλιστα χώρες που εφαρμόζουν ΠΑΑ για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από μας.