Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2015-2016

ampeli

ampeli

Οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2015-2016 μπορούν μέχρι και 15 Μαΐου να καταθέσουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας (διοικητήριο, 2ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου).

Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί μεγάλο κονδύλιο για την αμπελουργική περίοδο 2015-2016 και ως εκ τούτου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας. Οι παραγωγοί που είχαν υποβάλει αίτηση τα προηγούμενα χρόνια πρέπει να καταθέσουν καινούργια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27313 63320.