Πρόγραμμα για τη μελέτη και προστασία του Ευρώτα

Eyrwtas 2

Eyrwtas 2

Την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και ώρα 10 το πρωί θα διεξαχθεί στο Μουσείο Ελιάς στη Σπάρτη συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος GlobAqua “Διαχείριση των επιπτώσεων πολλαπλών στρεσογόνων παραγόντων στα υδατικά οικοσυστήματα σε συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας υδάτινων πόρων” (2014- 2019), η οποία οργανώνεται από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Στόχος του προγράμματος GlobAqua είναι η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων για τη βελτίωση των υφιστάμενων πρακτικών και πολιτικών globaquaδιαχείρισης των υδάτινων πόρων. Μία από τις περιοχές μελέτης του προγράμματος είναι και η λεκάνη του ποταμού Ευρώτα, η οποία πλήττεται από την υπεράντληση νερού, τα αστικά και αγροβιομηχανικά λύματα (κυρίως ελαιοτριβείων και χυμοποιείων), την αγροχημική ρύπανση και τις γεωμορφολογικές αλλοιώσεις.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εκτιμηθεί η ποιότητα του νερού και του ιζήματος του Ευρώτα, θα μελετηθεί η επίδραση των διαφόρων στρεσογόνων παραγόντων (όπως η ξηρασία και η ρύπανση) στη βιοποικιλότητα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος, θα διενεργηθούν πειράματα για τη μελέτη των επιπτώσεων της ξηρασίας και της ρύπανσης στα τμήματα του ποταμού που επηρεάζονται από τις παραπάνω πιέσεις, και, τέλος, θα αναπτυχθούν σενάρια για τις επιπτώσεις στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος σε ό,τι αφορά τους υδάτινους πόρους, αλλά και τις επιδράσεις των μελετώμενων πιέσεων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη σε επίπεδο λεκάνης απορροής, αλλά και σε μικρότερη κλίμακα.

Στη συνάντηση αυτή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι τοπικών και περιφερειακών φορέων προκειμένου να ενημερωθούν για τους στόχους του προγράμματος GlobAqua, τις κοινωνικοοικονομικές του διαστάσεις (υπεύθυνος συνεργάτης: ερευνητικό κέντρο ATHENA) και, τέλος, για την οικονομική αξιολόγηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος (υπεύθυνος συνεργάτης: ερευνητικό κέντρο ALTERRA). Η συνεργασία των εκπροσώπων των διαφόρων φορέων με τους επιστήμονες των ATHENA και ALTERRA στα παραπάνω θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για την επιτυχία του προγράμματος.

Στη συνάντηση εισηγήσεις θα γίνουν από τους κ.κ. Μιχάλη Αναστασιάδη (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμος Σπάρτης), Νίκο Σκουλικίδη (διευθυντή Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ), Φοίβη Κουντούρη (Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ) και τον δρα Philippe Ker Rault (ALTERRA Wageningen University & Research Centre, Ολλανδία).