Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθµούς

nipiagogos

nipiagwgeio

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του πογράµµατος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθµούς, έτους 2014, στο οποίο συµµετέχουν έπειτα από κλήρωση 1.250 παιδιά από όλους τους νοµούς της χώρας.

ικαιούχος του προγράµµατος είναι ο ασφαλιστικά ενήµερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το οποίο/α έχει ηλικία από ενός έτους µέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έµµεσα ασφαλισµένο στον ΟΓΑ και είναι όλοι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.

Οι δικαιούχοι γονείς τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα θα λάβουν επιστολή από τον ΟΓΑ µε συνηµµένη αίτηση, την οποία πρέπει να συµπληρώσουν και να επιστρέψουν µέσω fax (210 3841602 ή 213 1519231) στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα εξής δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φιλοξενίας του τέκνου σε σταθµό για την περίοδο 2014-2015.

β) Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασµού, από το οποίο να προκύπτουν µε ευκρίνεια τα ατοµικά τους στοιχεία και ο ΙΒΑΝ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι γονείς δεν ανταποκριθούν εντός των προθεσµιών που τους τίθενται ή διαπιστωθεί µετά από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος, θα διαγράφονται από το αρχείο κληρωθέντων και τη θέση τους θα πάρουν παιδιά που θα προκύψουν από συµπληρωµατική κλήρωση.

Οι δικαιούχοι γονείς τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα µπορούν να ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr.