Πρόγραμμα ΠΣΕΑ για εσπεριδοειδή και ελιές Καλαμών

elaiokomia

elaiokomia

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (πρώην ΠΣΕΑ) που αφορά ζημιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις από διάφορα αίτια κατά το έτος 2011. Για το δήμο Μονεμβασίας, ύστερα από αλλεπάλληλα αιτήματα και επιστολές, εγκρίθηκαν οι ζημιές που αφορούν απώλεια παραγωγής σε εσπεριδοειδή και ελιές Καλαμών – επιτραπέζιες.

Κατόπιν αυτού, οι παραγωγοί καλούνται μέχρι και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου και στο ΚΕΠ Μολάων για τις ΤΚ Πακίων και Ελαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ.