Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 15.000 νέους 18-24 ετών

Ξεκινά αύριο Τρίτη το νέο πρόγραμμα με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας».

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 39,75 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ. Στο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης και πρακτικής άσκησης θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:
• Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics)
• Λιανικό εμπόριο
• Εξωστρέφεια και διεθνές εμπόριο (έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
• Τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι θα μπορούν να καταθέσουν (μόνο ηλεκτρονικά) αίτηση συμμετοχής, ανάλογα με την ειδικότητά τους, στις ειδικά διαμορφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες www.logistics-eede.gr, www.esee-emporio.gr, www.exagogiko-eede.gr και http://edu.sepe.gr. Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει αύριο στις 16.00′ και λήγει στις 31/3 και ώρα 23.59′.59′ ‘.